Agility bij Sirius

Share

Agility ook wel “behendigheid” genoemd, is een hondensport die in Nederland steeds meer enthousiaste beoefenaars krijgt.
Sinds 2003 zijn we bij gestart met de behendigheid bij “Kringgroep Sirius”. We zijn met deze sport in aanraking gekomen, tijdens de verschillende jeugdkampen van de VDH. Zowel de jeugdleden als de meegebrachte honden bleken er veel plezier aan te beleven. Bovendien merkten we dat honden uit de africhting meer aandacht voor de baas kregen, als ze naast de africhting ook behendigheid beoefenden.


Behendigheid is een sport waarin honden op een hele positieve manier onderdelen worden aangeleerd. Als de hond een onderdeel goed uitvoert krijgt deze een beloning, als de hond het niet goed uitvoert ga je door tot deze het wel goed uitvoert en krijgt de hond uiteindelijk toch de beloning.
Een parcours bestaat uit een combinatie van zogenaamde toestellen die door de hond in een bepaalde volgorde moeten worden afgewerkt.
Als de honden een parcours lopen is het dus belangrijk dat ze goed op de geleider letten om de juiste oefeningen in de juiste volgorde uit te voeren. Mensen die met de hond ook in de africhting zitten, merken dat de hond tijdens het appèl meer contact zoekt met de geleider. Daarom zijn wij bij Sirius van mening dat de beide takken van sport heel goed te combineren zijn. Deelname aan agility vermindert de stress die bij de africhting vaak wordt opgebouwd.


We zijn begonnen door het volgen van een instructeurscursus voor het lesgeven in behendigheid, deze wordt jaarlijks aangeboden door Cynophilia en de VDH voor beginners en gevorderden. Vervolgens zijn we begonnen met het maken van de onderdelen en werden er enkele ingekocht. Daarna zijn we begonnen met cursussen in behendigheid. Wij hebben een cursus voor beginners en een voor gevorderden, details hierover zijn te vinden op onze site. Als een combinatie baas/hond deze cursussen met succes heeft afgerond, kunnen ze lid worden van de agilitygroep. Deze groep mensen zit dan al op een bepaald niveau en kan verder trainen op recreatief of wedstrijd niveau. (In de behendigheid zijn er geen examens).


Wij hebben gekozen om alle rassen toe te laten tot de behendigheid, zodat we mensen van de puppy en vervolgcursussen ook een sport aan kunnen bieden. Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden, moet men lid van een rasvereniging zijn. Daarom stimuleren we deze mensen lid van de VDH te worden.
Deelname aan de africhting is alleen toegestaan voor Duitse Herders. Eigenaren van Duitse Herders kunnen dus zowel lid zijn van de behendigheidsgroep als aan africhtingsport doen. Tot nu toe werkt dat erg goed. Door deze opzet hebben een aantal mensen besloten een Duitse Herder aan te schaffen om van alle mogelijkheden binnen Sirius gebruik te kunnen maken.
De sport biedt de honden een fantastische mogelijkheid om zich uit te leven en samen met hun geleider actief bezig te zijn. Dit komt zowel de conditie van geleider als hond ten goede. Voor het deelnemen aan wedstrijden is zeker een bepaalde conditie vereist, maar agility kan ook puur voor de ontspanning beoefend worden.
Helaas wordt er binnen de VDH in Overijssel nog weinig aan behendigheid gedaan. Mensen die geïnteresseerd zijn of meer informatie willen zijn natuurlijk altijd welkom om een keer te komen kijken.

Natuurlijk zijn we ook bereid een workshop te geven of een demonstratie op bijvoorbeeld een open dag.
Sirius beschikt momenteel over 4 gediplomeerde instructeurs waarvan een het diploma van gevorderd instructeur bezit. Dit jaar zullen de eerste combinaties deelnemen aan wedstrijden.

25 februari 2009
Katalin Leferink

Share
© VDH Overijssel, designed and developed by J. Zweers & W. Pronk