Seminar Joerie Veth

Share


Seminar Joeri Veth en Djolien Knoop

 


Het PB beloofde ons een vervolg op het seminar van Teamsport Jogi. Deze kwam er in de vorm van Joeri en Djolien.

Deze twee erg jonge maar succesvolle africhters, afkomstig van kringgroep De Oude Maas, hebben een zeer professioneel seminar afgeleverd. De dag begon al vroeg met theorie om 09.00h. Beide nog ietwat nerveus omdat dit hun eerste seminar binnen Nederland was. Gaande weg was hier absoluut niets meer van te merken en werden de genodigden getrakteerd op een uitgebreide PowerPoint presentatie. Joeri en Djolien gaven hun visie op de africhting en boden een verdieping op een aantal aspecten in het “nieuwe” africhten.
Aansluiten op de theorie vonden de workshops in afdeling B plaats. Eerst werden de “nieuwe” methoden gedemonstreerd. Hierbij konden alle gasten op het veld staan en mee discussiëren. Vervolgens was er de gelegenheid het een en ander met je hond uit te proberen en of problemen voor te leggen.
Na de lunch was het tijd voor het pakwerk. Wederom werden de methoden, met behulp van pw Clenny, eerst gedemonstreerd en konden de gasten alles van dichtbij bekijken. En ook hier was er weer de mogelijkheid om het zelf met je hond uit te proberen.

Het werk van Joeri en Djolien zag er verzorgt uit. Methodes werden gedetailleerd en duidelijk uitgelegd. Naar mijn mening was dit dan ook een mooi vervolg op Jogi en een leerzame dag.
Alle aanwezigen werden gevraagd of zij bereidt waren de opgedane kennis te verspreiden binnen de provincie. Deze lijst is te vinden op de site van de Provincie. Voor wie er niet was, zoek de mensen op die bereidt zijn de kennis te delen.

Nicky Kuipers

Share
© VDH Overijssel, designed and developed by J. Zweers & W. Pronk