Agendapunten najaarsvergadering

Beste leden uit Overijssel,

Omtrent agendapunten voor de najaarsvergadering van de VDH Overijssel van 14 november 2022. 

Aanpassing volgorde agendapunten

De volgorde in bijgevoegde agenda verschilt iets van de versie die in het maandblad staat. Omdat wij verwachten dat punt 'bestuursverkiezing' de meeste tijd in beslag zal nemen, behandelen wij dit punt als laatste, voor punt 12. Rondvraag. Op deze manier is er voldoende aandacht voor de andere agendapunten (o.a. jubilarissen).


Onderzoek werkgroep Provinciaal Bestuur

Recent hoorden wij van de bevindingen werkgroep Provinciaal Bestuur (PB). Zij zijn onlangs druk geweest met onderzoek hoe het PB kan voortbestaan en welke opties en wensen en kansen er zijn.

Daar zijn we de werkgroep zeer dankbaar voor. Zij hebben uit de gesprekken met de kringgroepen en leden waardevolle informatie verworven, waarmee we als afdeling Overijssel in de nabije toekomst verder kunnen. Onder andere het vormen van commissies, waardoor er (meer) inspraak is en meer transparantie in besluitvorming zal zijn, ondersteunen wij van harte. Het PB staat open voor deze suggesties en hoopt dat dit bijdraagt aan een prettige cultuur op ieder niveau. 

Ook willen we als PB benadrukken dat we betrokkenheid bij de leden, plezier op het veld en mogelijkheden om te verbeteren als hoogste prioriteit willen stellen.

Oproep bestuursleden 

Hierbij roepen we daarom nogmaals op:

Wil je iets betekenen voor de Overijsselse VDH? Meld je aan via overijssel@vdh.nl 

Inmiddels hebben wij een aanmelding ontvangen voor de functie van secretaris: Dana Schoemaker.

Uiteraard staat het alle VDH leden vrij om zich aan te melden voor de verschillende functies of als algemeen lid. Op 14 november zal de vergadering stemmen over de aanname van nieuwe bestuursleden.

Wij hopen op een grote opkomst op 14 november, om 20.00 uur in De Veldkamp, Veldkampsweide 3, 7448 RB Haarle. 

Website door Elitelabs